Podaj stan wodomierza


Zgoda na wysłanie informacji i przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych, które podałam/podałem w niniejszym wniosku stanie się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. 69-200 Sulęcin ul. Daszyńskiego 58. Zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z zawarciem umowy. Jestem świadoma(y) przysługującego mi prawa wglądu do treści podanych przeze mnie we wniosku danych i ich poprawiania.