Taryfy

Zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie  

od 05 czerwca 2018 r. do 04 czerwca 2021 r.

05-06-2018 r. Zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie

od 05 czerwca 2018 r. do 04 czerwca 2021 r.

30-05-2018 Informacja o ogłoszonej publicznie taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków oraz warunkach jej stosowania.

30-05-2018 Informacja o ogłoszonej publicznie taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunkach jej stosowania.