Jakość wody – Ujęcie Sulęcin – Odbiorcy Długoszyn, Drogomin, Ostrów, Żubrów.

2021-06-11 Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Sulęcinie zaopatrującego miejscowości: Sulęcin, Długoszyn, Drogomin, Żubrów, Ostrów.

2020-05-20 Sprawozdanie z badań – SPC Żubrów

2020-02-26 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (Market Mila)

2020-02-26 Sprawozdanie z badań – Internat ZSZiL w Sulęcinie.

2020-02-26 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Dudka Przedszkole)

2019-12-18 Sprawozdanie z badań – Ostrówek SPC.

2019-12-18 Sprawozdanie z badań – ul. Wiejska w Sulęcinie.

2019-12-18 Sprawozdanie z badań – Internat ZSZiL w Sulęcinie.

2019-10-29 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (SUW)


2019-10-29 Sprawozdanie z badań – Internat ZSZiL w Sulęcinie.


2019-10-10 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Dudka Przedszkole)


2019-08-28 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Witosa Market Mila)


2019-06-10 Sprawozdanie z badań – Zubrów Hydrant.


2019-06-04 Sprawozdanie z badań – SPC Żubrów


2019-05-15 Sprawozdanie z badań – Drogomin


2019-04-02 Sprawozdanie z badań – Sulęcin ul. Akacjowa.


2019-04-02 Sprawozdanie z badań – Sulęcin, Przedszkole nr 1.


2019-03-15 Sprawozdanie z badań – SPC Długoszyn


2019-03-15 Sprawozdanie z badań – Sulęcin, Komunalnik.


2019-03-15 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (SUW)


2019-03-15 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Witosa Market Mila)


2018-12-27 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (SUW)


2018-12-20 Sprawozdanie z badań – SUW Sulęcin , Internat przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie.


2018-12-20 Sprawozdanie z badań – SUW Sulęcin oraz z innych punktów poboru wody do analiz – (Ostrów ).


2018-12-20 Sprawozdanie z badań – SUW Sulęcin oraz z innych punktów poboru wody do analiz –  ( Długoszyn ).


2018-12-20 Sprawozdanie z badań –  Sulęcin (SUW)


2018-10-31 Sprawozdanie z badań – SUW Sulęcin oraz z innych punktów poboru wody do analiz z Sulęcina.


2018-10-29 KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie.


2018-10-29 KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie.


2018-10-29 KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie w sprawie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia.


2018-10-29 Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie. 


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (SUW)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Lipowa)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Ostrówek)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Dudka)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Witosa)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Witosa Market Mila)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Kupiecka)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (Plac Czarnieckiego)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Wiejska)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (SUW)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Osiedle Kopernika)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Ostrówek)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Lipowa)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Kupiecka)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Dudka)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Wiejska)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (Plac Czarnieckiego)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Witosa Market Mila)


2018-10-12 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (ul. Witosa)


2018-08-29 Sprawozdanie z badań – Sulęcin (SUW)


Wynik powyższego badania odnosi się do wszystkich odbiorców  aglomeracji sulęcińskiej, tj.:

Sulęcin, Długoszyn, Drogomin, Ostrów, Żubrów2018-10-02 Informacja dla Konsumentów w sprawie jakości wody z Ujęcia w Sulęcinie.

2018-10-02 Informacja dla Konsumentów w sprawie jakości wody z Ujęcia w Sulęcinie.

2017-12-28 Informacja dla Konsumentów w sprawie jakości wody z Ujęcia w Sulęcinie.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie  decyzją nr 423 HK-43031.1.46.2017 z dnia 28.12.2017 warunkowo dopuszcza do spożycia przez ludzi wodę z w/w wodociągu w terminie do 30.09.2018  pod warunkiem utrzymywania przekroczonego parametru żelaza, manganu i mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi na poziomie mniejszym niż wskazany poniżej:

  1. Żelazo – 800 µg/l
  2. Mangan – 150 µg/l
  3. Mętność – 6,0 NTU

Jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Sulęcinie Sp. z o.o zapewnia, iż dokona wszelkich starań aby zminimalizować ujemne skutki pogorszonej jakości wody dla Odbiorców usług.

  Przepraszamy za utrudnienia.
  Prezes Zarządu
  Wiesław Zbiorczyk

Jakość dostarczanej wody regulowana jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Na niektórych ujęciach sporadycznie pojawiają się przekroczenia poszczególnych parametrów, zwłaszcza żelazo, mangan, barwa, mętność. Wyznacza to w pewnym stopniu kierunki działań przyszłych, które należy podjąć w celu poprawy jakości wody dostarczanej do mieszkańców. Sukcesywnie będą umieszczane wyniki badań wody, które ZWiK w Sulęcinie sp. z o.o. będzie wykonywała w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego z poszczególnych ujęć wody na terenie Gminy Sulęcin.


Informacja dla Konsumentów w sprawie jakości wody z Ujęcia w Sulęcinie.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie  decyzją nr 52 HK-43031.1.5.2017 z dnia 20.02.2017 warunkowo dopuszcza do spożycia przez ludzi wodę z w/w wodociągu w terminie do 31.12.2017  pod warunkiem utrzymywania przekroczonego parametru żelaza, manganu i mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi na poziomie mniejszym niż wskazany poniżej:

  1. Żelazo – 800 µg/l
  2. Mangan – 150 µg/l
  3. Mętność – 6,0 NTU

Jednocześnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Sulęcinie Sp. z o.o zapewnia, iż dokona wszelkich starań aby zminimalizować ujemne skutki pogorszonej jakości wody dla Odbiorców usług.

  Przepraszamy za utrudnienia.
  Prezes Zarządu
  Wiesław Zbiorczyk