Kontakt

Spółka oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą o którym mowa w ustawie
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dane adresowe:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcin,
NIP: 4290071794,
REGON: 365103042,
KRS: 0000635837
Godziny pracy: Poniedziałek – Piatek: 7:00 – 15:00

Telefony:

95 755 4656 – sekretariat
95 755 5539 – faktury i rozliczenia
95 755 3412 – zaopatrzenie w wodę i utrzymanie sieci
95 755 3658 – wywóz ścieków
519 054 611 – Zgłaszanie awarii
95 755 2257 – Oczyszczalnia Wędrzyn

Adres email: sekretariat@zwiksulecin.pl
Rachunek Bankowy nr: 89 1240 3624 1111 0010 6930 5688