Usługi

WYKONUJEMY USŁUGI NA ZLECENIE KLIENTA

1. Prace ziemne.

 – wykopy liniowe.

– wykopy pod fundamenty.

– równanie terenu (niwelacja).

– wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne, elektryczne, deszczowe,gazowe.

– załadunek i rozładunek palet z materiałami.

2. Załadunek materiałów sypkich.

3. Wykonanie przyłączy wodociągowych i ich naprawa.

4. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i ich naprawa.

5. Montaż i wymiana wodomierzy (podliczników).

6. Wykonanie usług zagęszczania gruntu (płaszczyznówka, skoczek).

7. Wykonanie usług, cięcia asfaltu, betonu.

8. Układanie kostki betonowej (polbruk).

9. Prace wyburzeniowe.

– skucie posadzki.

– innych elementów betonowych powierzchniowych.

 Zarządzenie nr 2/1/2019                                                                                                                                   

Ustalenia cen za usługi zewnętrzne

Cennik usług zewnętrznych

Cennik usług zewnętrznych

Cennik za usługi wywozu i oczyszczenia nieczystości ciekłych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych   świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o.

2018-08-07 Zarzadzenie Nr 14/8 /2018 wsprawie zmiany Zarządzenia Nr 1 /1/ 2017 r.

Cennik na usługi wywozu ścieków oraz osadów z oczyszczalni przydomowych.

Zarządzenie Nr 8/5/2018 w sprawie wprowadzenia ekwiwalentu pieniężnego.

07-06-2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia ekwiwalentu pieniężnego– cennik.

Cennik za usługi oczyszczania nieczystości ciekłych-odcieków z wysypisk.

Posiadamy do wynajęcia

Samochód specjalny,ciśnieniowy do czyszczenia studni,przyłączy.

DAF SW – 201

Minikoparka

 

Samochód asenizacyjny Scania.

Samochód asenizacyjny Scania.