Usługi

21-01-2022 ZARZĄDZENIE NR 5/1/2022 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/12/2021 Prezesa Zarządu z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia cen za usługi wywozu i oczyszczania nieczystości ciekłych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o.

31-12-2021 ZARZĄDZENIE NR 22/12/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o. w sprawie ustalenia cen za usługi wywozu i oczyszczania nieczystości ciekłych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o.

31-12-2021 ZARZĄDZENIE NR 21/12/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o. z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen za usługi zewnętrzne świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o.

30-04-2021 ZARZĄDZENIE NR 7/4/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o. w sprawie ustalenia cen za usługi wywozu i oczyszczania nieczystości ciekłych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o.

30-04-2021 ZARZĄDZENIE NR 6/4/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o. w sprawie ustalenia cen za usługi zewnętrzne świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o. o.

WYKONUJEMY USŁUGI NA ZLECENIE KLIENTA

1. Prace ziemne.

 – wykopy liniowe.

– wykopy pod fundamenty.

– równanie terenu (niwelacja).

– wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne, elektryczne, deszczowe,gazowe.

– załadunek i rozładunek palet z materiałami.

2. Załadunek materiałów sypkich.

3. Wykonanie przyłączy wodociągowych i ich naprawa.

4. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i ich naprawa.

5. Montaż i wymiana wodomierzy (podliczników).

6. Wykonanie usług zagęszczania gruntu (płaszczyznówka, skoczek).

7. Wykonanie usług, cięcia asfaltu, betonu.

8. Układanie kostki betonowej (polbruk).

9. Prace wyburzeniowe.

– skucie posadzki.

– innych elementów betonowych powierzchniowych.

Zarządzenie Nr 9/7/2019

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/1/2019

 Zarządzenie Nr 7/7/2019

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/1/2019

 Zarządzenie Nr 2/1/2019                                                                                                                          

Ustalenia cen za usługi zewnętrzne

Cennik usług zewnętrznych

 Zarządzenie Nr 8/7/2019

 Zarzadzenie Nr 8/7/2019 wsprawie zmiany zarządzenia Nr 1/1/2017 

 Zarządzenie Nr 14/8/2018

 Zarzadzenie Nr 14/8 /2018 wsprawie zmiany zarządzenia Nr 1 /1/ 2017 

 Zarządzenie Nr 1/1/2017

Cennik na usługi wywozu ścieków oraz osadów z oczyszczalni przydomowych 

 Zarządzenie Nr 8/5/2018

 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia ekwiwalentu pieniężnego– cennik.

 Zarządzenie Nr 10/1/2017

Cennik za usługi oczyszczania nieczystości ciekłych-odcieków z wysypisk.

Posiadamy do wynajęcia

Samochód specjalny,ciśnieniowy do czyszczenia studni,przyłączy.

DAF SW – 201

Minikoparka

Samochód asenizacyjny Scania.