Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Burmistrz Sulęcina – Dariusz Ejchart

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Katarzyna Jerzmanowska
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Adam Piechowicz
Sekretarz Rady Nadzorczej – Damian Miech

Zarząd:

Prezes Zarządu – Wiesław Zbiorczyk