Zamówienia z udziałem środków UE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZWiK.SP.KDZ.26.06.2018 

 

INFORMACJA

O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU DOTYCZĄCEGO ZDALNYCH ODCZYTÓW WODOMIERZY oraz I-BOK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. informuje, że został zrealizowany i zakończony
projekt pn: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu
e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie
9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego,
sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”, dofinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Łączna wartość projektu partnerskiego (po korekcie) 24 111 625,47 zł
Dofinansowanie z funduszy UE: 20 494 881,36 zł
Poziom dofinansowania: 85 %

Cel i efekt projektu: ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom
i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo-
kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów
województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego,
wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego, umożliwiającej dwustronną interakcję
w środowisku cyfrowym.

Zakres projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu
e-usług komunalnych dla ludności na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego poprzez wdrożenie
następujących modułów:
Moduł nr 1 – Internetowe Biuro Obsługi Klienta
Moduł nr 2 – Zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody.

Zrealizowany przez Spółkę projekt pozwolił na objęcie tym systemem 2 597 wodomierzy głównych.
U Odbiorców zamontowano odpowiednie wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu oraz
zamontowano na nich odpowiednie nakładki do odczytu zdalnego.

Wdrożone urządzenia i systemy odpowiadają za zdalny, bezprzewodowy monitoring wodomierzy
sulęcińskiej spółki, zapewniając dzienne, godzinowe odczyty i monitoring stanu infrastruktury
praktycznie w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to pozwala m.in. na szybkie wykrywanie wycieków
i przewidywanie awarii, system alarmuje też o bezprawnej ingerencji w wodomierz. W ramach
wdrożenia wykonano sieć komunikacji radiowej LoRa służącą do przesyłu danych z odczytów i dzięki
temu nasi inkasenci nie muszą wchodzić do mieszkań, aby odczytać wskazania wodomierzy.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. zaleca i zachęca do korzystania z Internetowego
Biura Obsługi Klienta poprzez odpowiednią zakładkę dostępną na stronie internetowej Zakładu.

2018-10-31 Zdalny odczyt – Podpisanie umowy.

2018-10-05 Odpowiedź na pytanie 1

2018-09-12 Modyfikacja zapytania ofertowego nr ZWiK.SP.KDZ.26.06.2018

2018-09-07 Zapytanie zdalny 05092018

2018-09-07 Załącznik  1 -Wzór formularza oferty

2018-09-07 Załącznik  2 – Oświadczenei o braku powiązań i niewykluczeniu

2018-09-07 Załącznik  3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

2018-09-07 Załącznik 4 – Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZWiK.SP.KDZ.26.05.2018

2018-04-03 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie ofertowe nr ZWiK.SP.KDZ.26.05.2018

2018-03-15 Zapytanie ofertowe Sulęcin

2018-03-15 Załączniki 1 2 3 do zapytania -1

2018-03-15 Załącznik nr 4 OPZ

2018-03-15 Załącznik nr 5- Wzór umowy-1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2018

2018-03-09 Informacja o wyborze wykonawcy NR ZWiK. SP.KDZ.26.04.2018

2018-02-28 MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1 NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2018

2018-02-28 WYJAŚNIENIE ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO – 1 NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2018

2018-02-20 Zapytanie ofertowe

2018-02-20 Załączniki do zapytania ofertowego nr 1,2,3

2018-02-20 Załącznik do zapytania ofertowego nr 4

2018-02-20 Załącznik do zapytania ofertowego nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZWiK.SP.KDZ.26.06.2017

2018-01-09 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie ofertowe nr ZWiK.SP.KDZ.26.06.2017

2018-01-09 Syntis_ZWiK.SP.KDZ.26.06.2017

28.11.Zapytanie ofertowe Sulęcin

27.11.Załącznik nr 1 – Formularza oferty

27.11.Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw

27.11 Załacznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw

27.11 Załącznik nr 4 OPZ – ZWIK Sulęcin – 20.11

27.11.Załącznik nr 5- Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2017

ZAWIADOMIENIE O UMORZENIU CZYNNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2017

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw

Załacznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załacznik nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Odpowiedzi – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka Z o.o.

Odpowiedź-1

Modyfikacja-1

Załącznik nr 1 – Formularza oferty -AKTUALNY