Zamówienia z udziałem środków UE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZWiK.SP.KDZ.26.06.2018 

2018-10-31 Zdalny odczyt – Podpisanie umowy.

2018-10-05 Odpowiedź na pytanie 1

2018-09-12 Modyfikacja zapytania ofertowego nr ZWiK.SP.KDZ.26.06.2018

Zobacz więcej w linku Baza konkurencyjnosci.

2018-09-07 Zapytanie zdalny 05092018

2018-09-07 Załącznik  1 -Wzór formularza oferty

2018-09-07 Załącznik  2 – Oświadczenei o braku powiązań i niewykluczeniu

2018-09-07 Załącznik  3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

2018-09-07 Załącznik 4 – Opis przedmiotu zamówienia

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZWiK.SP.KDZ.26.05.2018

2018-04-03 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie ofertowe nr ZWiK.SP.KDZ.26.05.2018

2018-03-15 Zapytanie ofertowe Sulęcin

2018-03-15 Załączniki 1 2 3 do zapytania -1

2018-03-15 Załącznik nr 4 OPZ

2018-03-15 Załącznik nr 5- Wzór umowy-1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2018

2018-03-09 Informacja o wyborze wykonawcy NR ZWiK. SP.KDZ.26.04.2018

2018-02-28 MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1 NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2018

2018-02-28 WYJAŚNIENIE ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO – 1 NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2018

2018-02-20 Zapytanie ofertowe

2018-02-20 Załączniki do zapytania ofertowego nr 1,2,3

2018-02-20 Załącznik do zapytania ofertowego nr 4

2018-02-20 Załącznik do zapytania ofertowego nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZWiK.SP.KDZ.26.06.2017

2018-01-09 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie ofertowe nr ZWiK.SP.KDZ.26.06.2017

2018-01-09 Syntis_ZWiK.SP.KDZ.26.06.2017

28.11.Zapytanie ofertowe Sulęcin

27.11.Załącznik nr 1 – Formularza oferty

27.11.Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw

27.11 Załacznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw

27.11 Załącznik nr 4 OPZ – ZWIK Sulęcin – 20.11

27.11.Załącznik nr 5- Wzór umowy

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2017

ZAWIADOMIENIE O UMORZENIU CZYNNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZWiK.SP.KDZ.26.04.2017

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw

Załacznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załacznik nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Odpowiedzi – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka Z o.o.

Odpowiedź-1

Modyfikacja-1

Załącznik nr 1 – Formularza oferty -AKTUALNY